Alternativní způsoby léčby pacientů

Za doby děkanátu MUDr. Doc. Bartáka jsem akceptoval nabídku LFUK Hradec Králové uskutečnit jednodenní seminář na téma Alternativní způsoby léčby pacientů, který jsem uskutečnil v kulturním středisku DUKLA Pardubice, s následnou ukázkou praktického léčení. Následně mi bylo ze strany LFUK HK nabídnuto přednášení na této VŠ o těchto uvedených metodách. V souvislosti s odchodem p. děkana Bartáka do funkce senátora nový děkan tyto aktivity ukončil.

Následně jsem uskutečnil mimo jiné serii přednášek v přednáškových sálech ve všech okresech tehdejšího Vč kraje, včetně ukázek léčení pacientů.

Mám více než dvacetiletou praxi v uzdravování dětí i dospělých pacientů metodami bezmedikamentozní léčby výše uvedenými. Možnost získání dalších referencí u vyléčených osob, většinou neúspěšně léčenými klasickou medicínou lékaři.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>