Category Články

Fobie

Pod pojem fobie se skrývá iracionální a ochromující strach. Seznam fobií již přesahuje číslo pět set a zahrnuje až deset procent obyvatel světa, což je téměř miliarda lidí.

Lidé z dob dávno minulých měli přirozenou schopnost vycítit nebezpečí a ihned na něj reagovat. Tato schopnost lidského mozku jim pomáhala přežít v době, kdy člověk nebyl nejsilnějším tvorem na zemi. Rychlé reagování pomáhalo lidem zachránit život. Tyto reflexy lidem zůstaly v mozku až do této doby i v případech, kdy již žádné reálné nebezpečí nehrozí.

Naopak strach a hrůza, kterými se fobie projevují, lidem nepomáhají, ale škodí.

Do fobií s přetrvávajícím podvědomým chorobným strachem vycházejícím z reálné hrozby v daleké minulosti můžeme řadit:...

Čelý článek

Hypnóza

Náčrt dějin hypnózy

Hypnóza je stará jako lidstvo samo. Dochované klínopisné nápisy ze zemí v údolí řek Eufratu a Tigridu ukazují, že nejstarší kulturní národ země, Sumerové, již ve čtvrtém tisíciletí před Kristem hypnózu znal a dovedl ji používat týmž způsobem, jak ji užíváme dodnes.

Hypnóza byla používána v Indii, ve starém Egyptě, u Řeků. Římané znali média, která nemocným a žadatelům o radu zprostředkovala styk s bohy. Křesťanští mniši zázračně uzdravovali modlitbami, svěcenou vodou, ostatky světců a vkládáním rukou. V Novém zákoně můžeme číst: Na nemocné budete vkládati ruce a bude se jim dařiti lépe… Vývoj hypnózy pokračoval až do dnešní doby v málo změněné formě, pouze s tím rozdílem, že se používá u víc...

Čelý článek

Jak rychle vyléčit koktavost dětí

Koktavost dětí lze vyléčit poměrně rychle. Z mé zkušenosti s léčením dětské koktavosti se mi potvrzuje skutečnost, že tento problém je většinou vyvolán psychogenními faktory. Souvisí to i se vznikem strachu u dětí, který u nich vzniká, jak jsem již psal ve svém článku o léčení fobií, ve věku většinou od tří do osmi let.

Není to strach v tomto případě ze hmotné oblasti, je to strach a napětí v kontaktu zejména s autoritami většinou s rodiči, později ve škole například z učitelů, nebo i při další sociální komunikaci, třebas při nákupu v obchodě.

Malé děti nemají tolik problémů k řešení, jako dospělí, takže problémy dospělých ani nemohou ve svém věku vnímat...

Čelý článek